Ověřování letových vlastností ultralehkých letounů


Ověřování letových vlastností ultralehkých letounů zkušebním pilotem.

Zjištění a oficiální potvrzení přesnosti rychloměrných systémů, letových výkonů (pádová rychlost, max. rychlost horizontálního letu, stoupavost, opadání, dostup), řiditelnosti a obratnosti (řízení, vyvážení), stability (podélná, příčná, statická, dynamická), chování při přetažení (v přímém letu, v zatáčce) a dalších vlastností.