Detail školení: Implementace bezpečného vzdáleného přístupu k síti

Příprava na test#300-209

Kód : SIMOS
Délka : 5 dnů
Cena : 37 900,-
Max. účast : 8 osob

Oblasti školení

  • Bezpečnost v datových komunikacích
  • Návrhy sítí
  • Individuální certifikační programy

SIMOS - Implementace bezpečného vzdáleného přístupu k síti (Implementing Cisco Secure Mobility Solutions) - Příprava na test#300-209

Kurz zaměřený na implementaci a konfiguraci virtuálních privátních sítí (VPN) pomocí zařízení Cisco ASA a Cisco IOS směrovačů. Účastník získá praktické dovednosti v nastavování různých typů VPN a řešení jejich možných problémů.


Předpoklady:

Znalosti na úrovni CCENT (ICND1) a IINS.


Obsah:

Základy VPN technologií a kryptografie:
Role VPN v síťové bezpečnosti.
VPN a kryptografie.

Nasazení řešení pro bezpečné propojení sítí:
Úvod do problematiky.
Nasazení VPN typu bod-bod pomocí Cisco ASA.
Nasazení IPsec VPN typu bod-bod pomocí Cisco IOS směrovačů.
Nasazení technologie DMVPN.

Nasazení technologie FlexVPN:
Úvod do problematiky.
Nasazení VPN typu bod-bod a bod-více bodů.

Nasazení technologie Clientless SSL VPN:
Technologický přehled.
Nastavení přístupu k aplikacím.
Nasazení pokročilé autentizace a autorizace.

Nasazení AnyConnect VPN pro vzdálený přístup:
Základní a pokročilá implementace.
Pokročilá autentizace a autorizace.

Bezpečnost na koncové stanici a dynamická pravidla pro přístup (DAP):
Nasazení technologie pro scanování stanice (Host Scan).
Nasazení DAP pro SSL VPN.

Doba trvání:

5 dní