Standardní školení

Standardní školení připravuje tým našich specialistů. Obsah školení odráží i obvyklé požadavky našich zákazníků a je tak zpravidla zaměřen na problematiku, s kterou se můžete v praxi často setkat. Vzhledem k rychlému technologickému vývoji školení průběžně aktualizujeme a doplňujeme nová témata.

Základním učebním materiálem, který účastníci během standardních školení používají, je příslušná tištěná prezentace.