Detail školení: Řešení bezpečnosti na hranici sítě

Příprava na test#300-206

Kód : SENSS
Délka : 5 dnů
Cena : 37 900,-
Max. účast : 8 osob

Oblasti školení

  • Bezpečnost v datových komunikacích
  • Návrhy sítí
  • Individuální certifikační programy

SENSS - Řešení bezpečnosti na hranici sítě (Implementing Cisco Edge Network Security Solutions) - Příprava na test#300-206

Kurz zaměřený na implementaci a konfiguraci bezpečnosti na perimetru sítě pomocí Cisco směrovačů a Cisco ASA zařízení. Účastníci se naučí redukovat rizika pomocí Cisco zařízení využitím kombinace pokročilých technologií, kdy budou např. konfigurovat firewall, zónový firewall, řídit přístup pomocí pravidel na základě reputačního hodnocení a identit apod.


Předpoklady:

Znalosti na úrovni CCENT (ICND1) a IINS.


Obsah:

Principy bezpečného návrhu sítě:
Zóny a modulární architektura Cisco sítě.
Architektura Cisco SecureX.
Řešení Cisco TrustSec.

Nasazení ochrany síťové infrastruktury:
Úvod do problematiky.
Implementace ochrany pro řídící části a pro rozhraní na správu zařízení.
Metody sledování provozu.
Ochrana sítě na 2. a 3. vrstvě OSI modelu.

Nasazení NAT:
Úvod do problematiky.
NAT na Cisco ASA.
NAT na směrovačích.

Ochrana proti ohrožení za pomoci Cisco ASA:
Úvod do problematiky.
Implementace základních a pokročilých pravidel pro řízení přístupu k síti.
Implementace pravidel pro řízení přístupu k síti založených na reputaci a identitě.

Ochrana proti ohrožením za pomoci Cisco směrovače:
Základní a pokročilé nasazení zónového firewallu pro řízení přístupu k síti.

Doba trvání:

5 dní