Detail školení: Cisco Certified Entry Networking Technician

Příprava na test#640-822

Kód : CCENT (ICND1)
Délka : 5 dnů
Cena : 24 500,-
Max. účast : 8 osob

Oblasti školení

  • Základní principy fungování datových sítí
  • Základy konfigurace směrovačů Cisco
  • Sítě typu LAN
  • Individuální certifikační programy

Příprava na Sylvan test 640-822 (CCENT/ICND1)

Příprava vás seznámí s konfigurací, zabezpečením a správou jednoduchých IPv4 a IPv6 sítí a může vám pomoci k úspěšnému absolvování testu CCENT/ICND1 – součásti CCNA certifikace.


Obsah:

Popis fungování datových sítí - popis síťových zařízení.
OSI a TCP/IP model a protokoly jednotlivých vrstev.
Charakteristika a základní funkce přepínačů (switchů).

IPv4 adresace.
Koncept síťových masek včetně Variable-Length Subnet Mask (VLSM).
Hiearchický systém doménových jmen DNS.
Implementace IP adresačních schémat a IP služeb pro malou pobočku – vytvoření a aplikace adresačního schématu na síť.
Statické a dynamické směrování.
Řízení přístupu pomocí Access Control List (ACL).
Dynamická konfigurace zařízení využívající DHCP.
Překlady adres (NAT a PAT).

Implementace virtuální lokální sítě (VLAN).
Implementace malé routované sítě – popis routovacích konceptů.
Konfigurace a ověření funkčnosti protokolu RIPv2.

Základy síťové bezpečnosti.
Implementace Port security.
Časová synchronizace (NTP).
Startovací procedura směrovače a její dopady na bezpečnost.
Záznam událostí (Syslog).

Úvod do IPv6 – základní charakteristiky.
Adresační koncept.
Konfigurace IPv6.

 

Doba trvání:

5 dní