Detail školení: CCNA Security - Implementing Cisco IOS Network Security

Příprava na test#640-553

Kód : IINS
Délka : 5 dnů
Cena : 47 900,-
Max. účast : 6 osob

Oblasti školení

  • Bezpečnost v datových komunikacích
  • Návrhy sítí
  • Individuální certifikační programy
  • Technologická specializace/certifikace Security

CCNA Security - IINS - Implementing Cisco IOS Network Security - příprava na Sylvan test#640-553

V průběhu kurzu se seznámíte s bezpečnostními riziky souvisejícími s provozem datových sítí a především se způsoby, jak tato nebezpečí eliminovat pomocí různých nástrojů integrovaných do směrovačů a přepínačů Cisco. Kurz je přípravou na certifikační test#640-553 IINS, který je potřebný k získaní certifikace CCNA Security.


Předpoklady:

Znalosti na úrovni CCNA nebo ZKCZ.


Obsah:

Základy síťové bezpečnosti.
Bezpečnostní politika a strategie.

Cisco Network Foundation Protection.
Zabezpečení síťové infrastruktury pomocí Cisco Configuration Professional.
Zabezpečení přístupu k zařízením Cisco.
Konfigurace AAA pomocí Cisco Secure ACS.
Bezpečnostní techniky na přepínačích Cisco Catalyst.
Zabezpečení IPv6 sítí.

Plánování a implementace ACL.
Základy firewallových technologií.
Konfigurace zónových bezpečnostních politik pomocí Cisco IOS Firewall.
Konfigurace základních bezpečnostních politik na Cisco ASA.
Základy technologií IPS.
Implementace funkce Cisco IOS IPS.

Základy technologií VN.
Asymetrické šifrování a PKI.
Základy technologie IPsec.
Implementace Site-to-site VPN sítě na směrovačích Cisco s využitím IPsec.
Implementace SSL VPN na Cisco ASA.


Doba trvání:

5 dní